Vereniging het Blauwe Lint

Het Blauwe Lint is een vereniging van toeristische en recreatieve ondernemers rond Blauwestad. De vereniging is opgericht in 2004, toen het Oldambtmeer en Blauwestad nog in ontwikkeling waren. De oprichters van de vereniging, allen toeristische ondernemers in het gebied, zagen kansen en wilden deze optimaal benutten. Bij oprichting werd in de statuten de volgende doelstelling vastgelegd:

"Het doel van de vereniging is met en ten behoeve van ondernemers, gevestigd in en rondom de Blauwe Stad, een beter recreatief en toeristisch product te bieden, zodat de kansen van de Blauwe Stad optimaal worden benut, de overnachtingsgraad kan worden vergroot en de werkgelegenheid kan worden uitgebreid."

Deze doelstelling is nog steeds actueel. In de afgelopen 9 jaar heeft het Blauwe Lint veel bereikt. We hebben fietsroutes met bebording gerealiseerd. We hebben ons gebied gepromoot middels advertenties in kranten en tijdschriften. We hebben meegewerkt aan uitzendingen op plaatselijke, provinciale, nationale en commerciële tv-programma's. Via borden langs de snelweg, vlaggen en posters hebben we toeristen en recreanten de weg gewezen naar en binnen het gebied. We hebben evenementen georganiseerd met regionale en bovenregionale uitstraling.

En misschien is het laatste, minst zichtbare, wel onze belangrijkste schakel. We worden gekend en erkend door overheden. Het Blauwe Lint wordt regelmatig geraadpleegd door de gemeente, de provincie en andere instanties en is daarmee een klankbord op het gebied van toeristische en recreatieve ontwikkelingen in de regio. Ook krijgen we vaak het verzoek om in binnen- of buitenland te vertellen over onze aanpak.

Oldambt

In 2010 zijn de gemeenten rond het Oldambtmeer samengevoegd tot de gemeente Oldambt. Deze gemeente heeft in 2012 de Stichting Marketing Oldambt (SMO) in het leven geroepen om het gebied te promoten.

Voor het Blauwe Lint betekent dit dat we onze promotionele activiteiten (gedeeltelijk) aan SMO kunnen overlaten en dat we ons weer meer kunnen richten op de kerntaak die is omschreven in de statuten: het verbeteren van ons toeristische en recreatieve product. Dat doen we door middel van thema-avonden met interessante sprekers, workshops en door met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Meer weten of lid worden?

Heeft u een toeristisch/recreatief bedrijf in de gemeente Oldambt en bent u hier fulltime mee bezig? Dan is lidmaatschap van het Blauwe Lint wellicht interessant voor u. Onze bestuursleden kunnen u hier meer over vertellen. Neem hiervoor contact met ons op.

krul footer